Digital Marketing Basics Workshop

4.png

Live Online Workshops (Philippines)

July 16, 2021
5:00 PM to 7:00PM 
2-hour interactive workshop

Php 499 Early Bird Rate (50% OFF from Php 1,000)

Early bird registration closes at Midnight on July 9th

Exclusive Workshop for your team

For groups of 6 or more, Contact me today

About this workshop:

We change minds and win hearts through stories, and the best way to make a difference to your customers is to tell stories with more skill and intention. This 2-hour hands-on virtual workshop aimed at demystifying the art of storytelling and allowing you to share your work and message with those who need it.  Improve your marketing's effectiveness by using the power of stories to deliver a clear message. 

 

Join this creatively stimulating virtual workshop that will provide attendees with an educational as well as an interactive experience. The first half of the workshop will cover strategies for creating story-driven content, followed by a hands-on assignment in which attendees will apply what they've learned to create a story-driven content marketing strategy. Improve your marketing's effectiveness by using the power of stories to deliver a clear message.

What you will learn:

 • Learn the storytelling methodology and effectively apply it to your current marketing message.

 • Identify the pain point of your target customer and learn to position your company as a guide to the solution. 

 • Develop a simplified storytelling plan to fits your organization

At the end of this workshop: 

You'll confidently develop story-driven marketing messages and campaigns that will resonate with your customers. Your brand will have the competitive advantage of being unique with a human element to drive your marketing content and will foster a greater connection with your customers.

plus:

 • Related  educational and supplemental marketing support after the workshop for participants

 • Course participants will be added to an exclusive Facebook group for weekly and monthly marketing tips

 • Will have FREE 1-on-1 consulting every month.   

 • Discounts on marketing services provided by GrowthBoxx

Who should attend: 

This story-driven marketing workshop is ideal for anyone who is new to marketing storytelling and wants to learn the fundamentals and get a sense of how it can benefit their business. This workshop session will give you an overview and will also allow you to start writing and implementing your brand’s stories after the workshop. 

Workshop Outline:

Part 1: Learn the Power of Stories

 

Understand why stories work AND why it’s vital to the future success of your business. We begin the workshop by defining a story in a way that is foolproof—people will be interested in what we are saying, they will understand and they will remember it.  We analyze examples great stories and what makes them so effective.  We define the basic stories every business should have, and then we learn how to easily start writing a story by using the simple story skeleton.

Part 2: Hands-On Exercises

 

Apply the story-driven marketing concepts to your brand to create a clear marketing message for your business.

Workshop Review and Testimonials

fivestars_edited.png

"Dominic is just awesome! His engaging and interactive way of teaching the course keeps me eager to learn more. All the materials were explained in a clear, concise and and easy to follow ways. Really a great content!" - Sarah P. (Singapore)

fivestars_edited.png

"This storydriven marketing workshop is amazing! It gives me a new perspective of using stories to promote my startup, makes me know the power of stories, and teach me how to use stroydriven concepts for marketing purpose. Thank you sir Dominic Banguis!" - Mike G. Manila. Philippines)

fivestars_edited.png

"The workshop is extremely helpful and is taught in a very engaging method. Dominic is a superb instructor who believes in clearing the concepts through real-life examples, making learning easy and effective."- Allison K. (Melbourne, Australia)

fivestars_edited.png

"Story-driven marketing is a new domain to me, for someone who's new to this I will recommend this workshop because of the ease and the way is structured and that facilitates understanding of very difficult concepts". - Thomas B (San Francisco, United States)

Frequently asked questions

Prvý kontakt s Akadémiou

Som stredoškolák a mám záujem o Akadémiu. Kde mám začať?


Akadémiu na škole otvára učiteľ, ktorý absolvoval tréning Akadémie. Kluby Akadémie sa otvárajú vždy na začiatku školského roka (prvé semináre začínajú v októbri) a končí začiatkom júna. Do klubu Akadémie sa prihlasuje u učiteľa, ktorý ho vedie. Ak je tvoja škola uvedená v aktuálnom zozname škôl, môžeš tohto učiteľa vyhľadať a prihlásiť sa mu. Ak nevieš, aký učiteľ vedie u vás Akadémiu, napíš nám a my ťa s ním prepojíme. Ak tvoja škola nie je v zozname, prečítaj si odpoveď na otázku nižšie.
Moja škola nie je na aktuálnom zozname škôl, kde Akadémia pôsobí. Môžem sa prihlásiť inde?


Ak svoju školu nevidíš na aktuálnom zozname škôl, sú dve možnosti:

 • Buď sme tam ešte nenadviazali spoluprácu,
 • alebo už tam je učiteľ Akadémie, no otvorí Akadémiu až od najbližšieho septembra.
V oboch prípadoch nám prosím napíš a navrhni nám učiteľa, s ktorým by si rád diskusie Akadémie absolvoval alebo mu rovno povedz o Akadémii.
Nie som stredoškolák - môžem sa zapojiť do programu?


Program Akadémie je momentálne určený primárne stredoškolákom.

 • Ak si vysokoškolák, kontaktuj nás - možno by sme vedeli o nejakej príležitosti pre teba.
 • Ak chodíš do posledného ročníka základnej školy, tiež sa nám ozvi a budeme tvoju situáciu riešiť individuálne.
Nie som zvyknutý/á hovoriť svoj názor pred učiteľom a spolužiakmi, možno nebudem mať čo povedať, je to program pre mňa?


Práve v programe Akadémie sa budeš toto učiť - formulovať a vyjadrovať vlastné myšlienky a názory, argumentovať, overovať si svoje tvrdenia a konfrontovať ich so spolužiakmi. Naučíš sa kultivovane vyjadrovať a reagovať na ostatných.

Osobnostné predpoklady študenta Akadémie

Nezaujímajú ma humanitné predmety. Môžem sa prihlásiť do Akadémie?


Áno. Program Akadémie veľkých diel sa neviaže na žiadne formálne študijné záujmy, výsledky alebo maturitné plány. Je pre všetkých, ktorých baví záživná diskusia o zaujímavých filmových, literárnych, hudobných a výtvarných dielach a dôležitých otázkach, ktoré otvárajú.
Nečítam knihy a nepoznám veľa umelcov. Je Akadémia pre mňa?


Áno. V Akadémii sa zameriavame na kratšie diela, takže nemusíš byť zvyknutý/á čítať. Ani nijak neskúšame tvoje vedomosti z umenia, literatúry či hudby. Stačí, že stráviš nejaký čas s dielom, ktoré je práve na programe. Ostatné príde samo :)
Nemám samé jednotky. Budem program zvládať?


Áno. Do programu nevyberáme na základe známok či výkonov. Je nadizajnovaný tak, aby v každom podporoval rozvoj dôležitých schopností - bez ohľadu na to, na akom leveli sa teraz nachádzaš. Pretože zážitok s dielom a diskusiou na seminári buduje človeka hlavne individuálne.

Cena programu a platba

Cena programu a možnosti financovania


Cena programu pre jedného študenta je 150 eur na školský rok a zahŕňa:

 • modernú online knižnicu s filmovými, literárnymi, hudobnými a výtvarnými dielami na 25 seminárov vrátane zadaní, krátkej prípravy, doplnkových materiálov a spätnej väzby.
 • 20 - 25 diskusných seminárov nadizajnovaných podľa modelu tých najlepších zahraničných vzdelávacích inštitúcii, zameraných na rozvoj kritického myslenia, čitateľskej gramotnosti, sústredenosť a schopnosť kultivovane diskutovať
 • profesionálne testy kritického myslenia a čítania s porozumením na začiatok a koniec programu, ktoré ukážu študentovi jeho posun za toto obdobie v daných schopnostiach.
 • záverečný certifikát a deň plný workshopov v sídle Akadémie veľkých diel, v kaštieli v Ivanke pri Dunaji (v blízkosti Bratislavy).
ŠTIPENDIÁ
Akadémia poskytuje štipendiá, ktoré si môžu študenti v danom šk. roku uplatniť na základe jednoduchej žiadosti, v ktorej krátko vysvetlia prečo štipendium potrebujú (Akadémia nevyžaduje formálne dokumenty o príjmoch rodičov a pod., v prípade potreby sa radí o študentovi individuálne s učiteľom). INÉ MOŽNOSTI FINANCOVANIA
 • Škola sa môže rozhodnúť finančne pomôcť študentom Akadémie ľubovoľnou čiastkou
 • Možnosť požiadať filantropov či podnikateľov vo svojom okolí o finančnú podporu pre študentov zapojených do programu
 • Akadémia veľkých diel nepatrí medzi krúžky, ktoré je možné financovať pomocou kultúrnych poukazov